כיכרות ידע במרכז הפסג"ה אשקלון

כיכרות הידע במרכז פסג"ה אשקלון, הינן רשתות למידה ברוח המאה ה-21, השזורות זו בזו, ומשביחות את מגוון תהליכי הפיתוח המקצועי לעובדי ההוראה בסביבות למידה פנים אל פנים ווירטואליות כאחד. הכיכרות מאגמות את הידע של עובדי ההוראה באזור ההזנה של הפסג"ה (אשקלון וחוף אשקלון) ובכלל, ממש כפי ששימשה "כיכר העיר המרכזית" בימים עברו.
הן מביאות את עובדי ההוראה לקדמת הבמה, ומאפשרות להם להביא את התנסותם המקצועית העשירה לידי ביטוי ע"י שיתוף בכיכר, של תוצרי הלמידה שלהם, הנצברים במסגרות לפיתוח מקצועי, ושל מגוון יחידות לימוד שהם מפתחים לשם הוראה בכתה. כמו כן, מזמנות הכיכרות לעובדי ההוראה, מפגשים אישיים ומקצועיים עם עמיתים מקרוב ומרחוק ועם מומחים.
אנו מזמינים אתכם לשתף ולהשתתף בכיכרות הידע, כדי להעצים ולהתעצם, לתרום ולהיתרם, ובכך להביא לפיתוח מקצועי איכותי, שיתופי וזמין. 
תודתנו לגב' ליביה מרמלשטיין, שהחלה בהגשמת החזון.

כנס תקשוב עירוני בפסג"ה אשקלון

"טכנוגוגיה" – טכנולוגיה ופדגוגיה יוצרות משמעות 

 הכנס התקיים ביום חמישי 30.4.15 בפסג"ה אשקלוןלכידההיכנסו לכיכר התקשובלצפייה במיצגי בתיה"ס שהופיעו בכנס ולתמונות מן הכנס !

Share